عقد تفاهم نامه با شرکت ماهپیمای ایرانیان

آقای مهندس عابدی مدیرعامل شرکت از امضاء تفاهم نامه با شرکت ماهپیمای ایرانیان خبرداد. باتوجه به واگذاری بخش قابل توجهی از اتوبوسهای درون شهری به بخش خصوصی به منظور افزایش سطح رضایت مندی مسافرین وتشویق آنها به استفاده از حمل ونقل عمومی ضرورت استفاده از اتوبوسهای آماده به کاربیش از پیش احساس میگردد ، درهمین راستا تفاهم نامه همکاری بین دوشرکت شهاب یار وشرکت ماهپیمای ایرانیان به امضاء رسید که براساس این تفاهم نامه شرکت شهاب یارارائه خدمات فنی وتامین قطعات مورد نیاز جهت راه اندازی اتوبوسهای شرکت ماهپیماراعهده دار گردید .افزایش سطح کیفیت خدمات فنی ،کاهش زمان تعمیرات وهمچنین گارانتی خدمات صورت پذیرفته ازموارد مهم این تفاهم نامه به شمار می رود.

 

دفتر مرکزی

آدرس : تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، جنب شرکت شهاب خودرو 
 
کد پستی          1399735311
شهاب یار :        44533115-021
واحد فروش :    44522859-021
واحد پذیرش :   44539147-021
فکس :              44536455-021
کارشناس فنی :  09396714080